Ekologia

Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA

Ochorna przyrody łączy wrażliwych ludzi o rozmaitych światopoglądach, niemniej w zderzeniu z partykularnymi interesami jedność wypierają zażarte konflikty. Pytanie 3. ankiety REFA brzmi: „Nie brak konfliktów o miejsca przyrodniczo cenne, o zasoby naturalne czy siedliska gatunków chronionych. Czy widzisz tutaj jakąś szczególną rolę chrześcijan?”. O ochronie stworzenia i głoszeniu jego piękna jako chrześcijańskim obowiązku, o […]
Autor: 13 października, 2020
Ekologia

Sternicy, wioślarze, pasażerowie

Piszę kolejny tekst, wierzę bowiem w cudowną moc słowa, w ludzi dobrej woli. Wierzę także w Opatrzność, która potrzebuje współpracowników wśród podejmujących ważne role społeczne, ale także wśród tych, którzy czasem czują , że nie są ważni. Spotkają się w tym tekście dalekie od siebie sprawy. Był niedawno wybuch w porcie w Bejrucie, potem pożar […]
Autor: 9 października, 2020
Codzienność, Ekologia

6 małych zmian które pomogą Tobie i środowisku

Wszędzie słyszymy o ekologii, o zagrożeniach płynących z degradacji środowiska. Jednocześnie jesteśmy świadkami wielkich projektów za miliony dolarów: farmy wiatrowe, wielkie oczyszczalnie ścieków, projekty wyławiania plastiku z oceanów i wiele innych. Patrząc na to można by stwierdzić, że nasze codzienne wybory nie mają znaczącego wpływu na środowisko. Jest to bardzo myląca mentalna pułapka. Poniżej przedstawiam […]
Autor: Łukasz 28 lipca, 2020